Heup- en knie artrose

Heup- en knie artrose

Knie- en heupartrose De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar artrose. In deze onderzoeken zien we dat veruit de meeste studies uitgevoerd worden bij mensen met knieartrose of een gemixte groep van mensen met knie- en heupartrose. We kunnen dus stellen dat...