Knie- en heup artrose

Knie- en heup artrose

KNIE- EN HEUPARTROSE De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar artrose. In deze onderzoeken zien we dat veruit de meeste studies uitgevoerd worden bij mensen met knieartrose of een gemixte groep van mensen met knie- en heupartrose. We kunnen dus stellen dat...
Klikkende heup na prothese operatie

Klikkende heup na prothese operatie

Fysiotherapie bij Klikkende heup na prothese operatie Na prothese operatie van de heup  In veruit de meeste gevallen is een heupprothese operatie ofwel een operatie voor een nieuwe heup succesvol. Meer dan 90% van de mensen die deze operatie hebben ondergaan, heeft...